Thuisleven.com > Samenwerken & Contact

Samenwerken & Contact

Thuisleven (juli 2015) heeft tot op heden een stijgende lijn in het aantal unieke bezoekers per maand. Tevens zien wij (Linda & Miranda) een groep vaste lezers op ons weblog af komen. Daar zijn wij uiteraard trots en dankbaar voor. Deze mensen bieden wij graag dagelijks nieuwe content aan.

Samenwerken met Thuisleven.

Ben jij op zoek naar promotie voor uw bedrijf of product, dan kan Thuisleven je daarbij helpen. Wij vinden het namelijk leuk om nieuwe artikelen te promoten, een bezoekje te brengen aan een museum, speeltuin en of…. Roept U Maar..!

Denk jij dat Thuisleven past bij jouw bedrijf, schroom je dan niet om een mail te sturen naar thuisleven@gmail.com met uw wensen en/of ideeën. Dan zullen wij eens kijken hoe wij de webshop, het bedrijf, het product aan kunnen bieden aan onze lezers. Ook kunt u dit e-mailadres ongevraagd toevoegen aan uw perslijst.

Per 17 april 2018 is Thuisleven v.o.f. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 71443878.

Contactgegevens Thuisleven.

Voor persproducten, gelieve met een begeleidende brief en contactgegevens.

Miranda de Jong
Thuisleven@gmail.com

Linda Meester
Linda.thuisleven@gmail.com

Mediakit.

Mediakit Thuisleven September 2022.

Tuin- en Buitenleven.

Op Tuin- en Buitenleven wordt content gepubliceerd voor alle buitenmensen. Wandel of fiets je graag, heb je groene vingers of geniet je het liefst van de natuur om je heen? Neem dan een kijkje op TuinenBuitenleven.com.

Privacyverklaring.

Thuisleven is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: https://www.thuisleven.com/

Linda Meester is de Functionaris Gegevensbescherming van Thuisleven. Zij is te bereiken via Linda.thuisleven@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Thuisleven verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via thuisleven@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Thuisleven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze te verloten prijs uit te kunnen voeren
– Thuisleven volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics.

Geautomatiseerde besluitvorming

Thuisleven neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Thuisleven) tussen zit. Thuisleven gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Google Analytics teneinde onze statistieken uit te kunnen lezen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Thuisleven bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Een winnaar verstrekt (binnen een week) per email zijn adresgegevens, na ontvangst van de prijs, verwijderen we deze correspondentie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Thuisleven verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Thuisleven blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Thuisleven gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Thuisleven gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Thuisleven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar thuisleven@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Thuisleven wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Thuisleven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via thuisleven@gmail.com.

Aldus opgemaakt 1 mei 2018 te Hilversum