Thuisleven.com
Voorwaarden Thuisleven.
Thuisleven.com > De kleine lettertjes van Thuisleven v.o.f. (voorwaarden)

De kleine lettertjes van Thuisleven v.o.f. (voorwaarden)

Op deze pagina vindt u de algemeen geldende voorwaarden van www.thuisleven.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Thuisleven v.o.f.. In deze voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Thuisleven v.o.f. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Thuisleven v.o.f..

Actualiteit en juistheid informatie

Thuisleven.com streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.thuisleven.com onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Thuisleven v.o.f. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Betalingsvoorwaarden

Voor wat betreft de betalingstermijn van facturen sluit Thuisleven v.o.f. aan bij de algemeen geldende wettelijke bepalingen omtrent betalingstermijnen en voorwaarden voor bedrijven. Hier wordt in deze voorwaarden door Thuisleven v.o.f. niet specifiek van afgeweken. Lees meer over deze heersende bepalingen bij het Ondernemersplein van de Kamer van Koophandel.

Wijzigingen voorwaarden

Mochten deze algemeen geldende voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.thuisleven.com op deze pagina.

Aldus opgemaakt op 1-10-2023 te Beek

Lees ook:

Categorieën

Advertentie – Bestel bij deze sites en steun Thuisleven door middel van affiliatie

Kerst 2023Kerst 2023
Geverifieerd door ExactMetrics