Het lijkt een ver-van-mijn-bed-show die Arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar de praktijk is weerbarstiger. Wat is het en wat gaat er wellicht veranderen omtrent deze ‘vrijwillige’ verzekering voor ondernemers?

De Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Een Arbeidsongeschiktheidsverzekering, afgekort AOV, is een verzekering die inkomstenderving door ziekte, invaliditeit of een ongeval probeert op te vangen. Meestal wordt deze AOV afgesloten door ondernemers of zelfstandigen zonder personeel, de ZZP’ers. Personeel in loondienst en de werkgever kunnen voor loondoorbetaling tijdens ziekte een beroep doen op de Ziektewet.
Ook wordt deze verzekering ingezet als extra zekerheid bij het afsluiten van een hypothecaire geldlening. Aangezien het de bedoeling is dat je langdurige je maandelijkse termijnen af moet kunnen lossen. En deze verplichting stopt niet bij het ziek of invalide worden van de hypotheeknemer.

Verzekeringspremie

Inherent aan het afsluiten van een verzekering, welke dan ook, is het betalen van een verzekeringspremie. Deze premie is in het geval van de AOV een flinke maandelijks terugkerende kostenpost voor de (beginnend) ondernemers. Vaak wordt er om deze reden afgezien van het afsluiten van een polis. Dit met alle gevolgen van dien, want wat gebeurt er wanneer de ondernemer 100% arbeidsongeschikt raakt? Laten we voor het gemak uitgaan van een ondernemer zonder personeel. Na afwikkeling van het bedrijf is het enige vangnet de bijstand nog, mocht hij daarvoor in aanmerking komen. Tenzij de onderneming voor een aanzienlijk bedrag verkocht kan worden en de ex-ondernemer het met deze opbrengst redt tot aan zijn AOW gerechtigde leeftijd. Deze voorziening uit de Algemene Ouderdomswet geldt namelijk voor alle burgers los van het genoten arbeidsverleden.

Wist je dat: de premie van de AOV aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting!

De praktijk van Thuisleven

Miranda en ik zijn ondernemers. We hebben samen in 2015 de Thuisleven vennootschap onder firma opgericht. Voor die tijd was ik fulltime thuisblijfmoeder en kon ons gezin rondkomen van één inkomen. Als beginnend ondernemer is er voor mij geen reden om mijzelf te verdiepen in een financieel vangnet. Nu vijf jaar later, wanneer we Thuisleven lekker op de rit hebben, is het een ander verhaal. De ‘AOV ver-van-mijn-bed-show’, komt plots binnen bereik wanneer blijkt dat Miranda langdurig afwezig is. Het reilen en zeilen van Thuisleven komt op mijn schouders neer. Deze schouders zijn best breed, maar het zet mij toch aan het denken over de AOV. Hadden we maar….?
En nu de laatste jaren het aantal ZZP’ers flink toeneemt, zijn er meer en meer gezinnen die met dit soort vraagstukken te kampen hebben. De politiek buigt zich over het onderwerp.

Wordt de AOV verplicht voor ondernemers?

In maart van het afgelopen jaar heeft de Stichting voor de Arbeid een advies uitgereikt aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees. In dit advies is het verplicht stellen van het afsluiten van een AOV voor zelfstandigen (ondernemer, zzp’er, beroepsbeoefenaar, directeur groot aandeelhouder of meewerkend echtgenoot) opgenomen. Er wordt in dit advies als uitkering aangesloten bij de hoogte van het minimum loon. De minister heeft aangegeven om nog voor het aanbreken van de zomer met een voorstel te komen. Op dit moment is er nog geen overeenstemming bereikt in de Tweede Kamer. Wel is vanuit meerdere kanten de gemeenschappelijke overtuiging van de noodzakelijkheid van deze regeling duidelijk geworden. Ondernemers wordt aangeraden zich alvast tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren, zodat ze later aan kunnen sluiten bij de ontstane regeling. Deze wordt pas in de loop van 2024 verwacht, maar zolang zou je eigenlijk niet moeten willen wachten…

Lees ook:

Heb jij het werk wel eens niet uit kunnen voeren?

Afbeelding van Patricia Alexandre via Pixabay

Geverifieerd door ExactMetrics