Selecteer een pagina

En ja hoor, de rapportbesprekingen op school komen er weer aan. In een nieuwsbrief voor ouders zag ik een aantal goede tips vermeld, want voorbereid het tien-minuten-gesprek ingaan zorgt ervoor dat alle belangrijke zaken omtrent je kind aan bod komen. En je niet de hopeloze oorzaak van uitloop bent. Ik heb er inmiddels voor het negende jaar mee te maken en vul de tips zelf ook nog aan.

1 Voorbereiding

Tien minuten zijn zo voorbij, dus bedenk vooraf wat je wilt vragen of zeggen (en schrijf het voor jezelf op!). Houd het aantal onderwerpen beperkt. Je kunt beter uitgebreider praten over twee thema’s dan de leerkracht in korte tijd het hemd van het lijf vragen.

2 Stel vragen

Vraag niet alleen hoe het gaat, maar ook concreet wat er goed gaat of juist minder goed. Vraag wat je thuis kunt doen om je kind te helpen. Vraag door als je niet begrijpt wat de leerkracht vertelt. Andere dingen waar je aan kunt denken:

– sociaal gedrag
– vriendjes en vriendinnetjes
– werkhouding
– concentratie

Laat de gemaakte afspraken vastleggen (of doe het zelf). Kom er de volgende keer op terug.

Tienminutengesprek met tips voor een succesvol verloop

3 Kind mee of niet?

Zolang een gesprek louter positief verloopt, is het geen bezwaar om je kind mee te nemen. Maar zodra er problemen zijn, wordt het lastiger. Een kind kan het gevoel krijgen dat ouders en leerkracht tegen hem samenspannen. Wil je je kind toch meenemen, laat hem dan meepraten.

4 Als het goed gaat …

Ook als het goed gaat met je kind, is een gesprek zinvol. Zo’n gesprek versterkt de band tussen ouders en leerkracht. Je kunt de leerkracht bijvoorbeeld vragen om te vertellen over zijn positieve ervaringen: “Hoe merkt u dat het goed gaat met ons kind?”. Bovendien vindt de leerkracht het leuk om te horen wat je kind thuis vertelt over school.

5 Is tien minuten echt te weinig? Vraag om een vervolggesprek!

Ik ga al jaren de tienminutengesprekken, het oudergesprek onvoorbereid in. Eenmaal heb ik voorafgaand aan een lastig gesprek een aantal trefwoorden op een spiekbriefje genoteerd. Aan het einde van het gesprek dacht ik eraan om erop te kijken en warempel er was een onderwerp niet aan bod gekomen.

Bij nader inzien wil ik er graag een tip aan toevoegen. Hoe praktisch het misschien ook is, plan de tienminutengesprekken van je kinderen niet op dezelfde middag of avond achter elkaar in. Plan per kind een ander moment, tenminste wanneer de school daarin voorziet. Dit op te voorkomen dat je nog vol van het kind, het gesprek over zijn broertje of zusje in gaat.

Sluit het gesprek positief af, hier is niet alleen de leraar verantwoordelijk voor. Ik bedank de docenten altijd voor de goede zorg. Ik ben blij dat ze de moeite nemen mijn kinderen iets bij te brengen of mijn kind daar nu wel of niet naar wil luisteren.

De oudste ligt net als ik vroeger op één oor te luisteren of ik al thuiskom van het oudergesprek. Ik was vroeger de ochtend na het oudergesprek altijd een beetje huiverig naar de sfeer, terwijl ik toch altijd mijn best deed op school.

Lees ook:

Zie jij er al tegenop of kijk je juist uit naar de rapportbespreking van je kind(eren)?

Bron: Zwijsen voor Ouders

Geverifieerd door ExactMetrics