Selecteer een pagina

Sinds een paar maanden ben ik lid van een groep van uitvaartprofessionals. Deze groep is opgezet met de intentie om meer bewustwording te creëren onder de mensen. In de praktijk blijkt dat er een hoop onduidelijkheid bestaat over de mogelijkheden en onmogelijkheden omtrent de laatste reis van het menselijk lichaam, de uitvaart. Thuisleven is als doorgeefluik aangemeld. We willen graag ons platvorm inzetten om een brug te slaan tussen de professional en de onwetende burger, want als er één zaak in het leven onvermijdelijk is, dan is het de dood wel.

Maak van je hart geen moordkuil, maar spreek je uit!

Het grootste punt waar uitvaartprofessionals tegen aan lopen in de praktijk blijkt de onwetendheid van de nabestaanden, de achterblijvers. Mensen spreken zich tijdens het leven niet uit over de wensen en laten nabestaanden achter met vragen. De gevolgen hiervan kunnen groot zijn en zijn vaak niet voorzien door de overledene. Wanneer zelfs de keuze tussen begraven of cremeren niet uitgesproken of zelfs vastgelegd is, kunnen grote problemen ontstaan. Nabestaanden hebben soms ergens iets opgevangen en er kan verkeerd geïnterpreteerd zijn. Wanneer de meningen tussen de nabestaanden verdeeld zijn, kan dit in het uiterste geval zelfs leiden tot het uiteenvallen van hele families.
Door al tijdens het leven stil te staan bij de dood en het optekenen van je wensen voor overlijden, kan er zoveel leed bespaard blijven. Deze wensen zijn niet beperkt tot de erfenis in geld en bezit en de fysieke uitvaart maar ook het ondergaan van eventuele toekomstige zorg. Wie mag en wil er voor het hondje of zelfs de kinderen zorgen? Waar ligt voor mijn persoon de grens van ondragelijk lijden? Wil ik mijn lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap? Mogen mijn organen gedoneerd worden? En meer, veel meer.

Wie kan je helpen bij het optekenen van je uitvaartwensen?

We kennen allemaal het bestaan van een testament en de gang naar de notaris wel. Maar is dat allemaal wel noodzakelijk? Kan je het niet gewoon op een papiertje schrijven? De regels omtrent het algemene erfrecht zijn wettelijk bepaald en met waarborgen omkleed. Sluit dit volledig aan op mijn wensen of wil ik afwijken van hetgeen al door de wetgever geregeld is? Zijn er bijzondere omstandigheden: zijn er kinderen in het spel, zijn er wellicht zakenpartners, bezittingen in het buitenland of is er al het één en ander geregeld in de huwelijkse voorwaarden. Wat zijn de mogelijkheden? Wie kan mij hierbij helpen of bijstaan?
Hiervoor zijn tal van partijen opgestaan. De één uit een ideëel oogpunt, de ander zag een commercieel gat in de markt. Een nalatenschapscoach kan helpen bij het opstellen van je wensen maar ook bij de afwikkeling van de nalatenschap. Zo hoeft een familielid niet benoemd te worden tot (testamentair) executeur en is er voor iedereen de ruimte om te rouwen i.p.v. te regelen. Deze coach kan ook de juridische taal van de notaris uitleggen in begrijpelijk taal en neemt meer tijd en ruimte voor het optekenen van de wensen.

Er zullen op Thuisleven meer artikelen gepubliceerd worden om meer bewustwording te creëren en kennis over te dragen over de uitvaart. De belangrijkste boodschap vooralsnog is hopelijk overgekomen: SPREEK JE UIT!

Dit artikel is geschreven onder auspiciën van Fonckle | Coach in nalatenschap en Erf Goedt nalatenschapsbegeleiding voor en na.

Lees ook:

Spreekt je familie over de dood of wordt het onderwerp doodgezwegen?

Bron afbeelding: Pixabay

Geverifieerd door ExactMetrics