Selecteer een pagina

In de bestaande regels omtrent belastingvrij schenken voor een woning aan kinderen is een vrijstellingsregeling opgenomen voor je kind tot 40 jaar. Maar hoe zit het nou wanneer je kind net de 40 jaar is gepasseerd? Houdt het schenken dan helemaal op of zijn er andere regels of mogelijkheden die dan opgaan? Ik zocht het voor je uit met wat hulp van Evi van Lanschot.

Belastingvrij schenken

De wet heeft voorzien in wat mogelijkheden voor ouders om te schenken aan hun kind(eren). Schenken mag natuurlijk altijd, alleen dien je hier aangifte over te doen. Aan deze aangifte hangt een prijskaartje in de vorm van schenkbelasting. Dit tenzij je onder een specifieke grens weet te blijven of van bepaalde vrijstellingsregelingen gebruik kunt maken. Eén van deze vrijstellingen geldt voor ouders die kun kind willen helpen bij het kopen van een woning.

De algemene voorwaarden voor een belastingvrije schenking voor een koopwoning

Het kind óf zijn fiscale partner is tussen de 18 en 40 jaar. Het geld wordt gebruikt om een eigen woning te kopen of te verbouwen. Of het kind lost er de hypotheek of restschuld van zijn eigen woning mee af. Of hij koopt er de rechten van erfpacht, opstal of beklemming van zijn eigen woning mee af. Dit alles is ook schriftelijk te bewijzen en/of is in een overeenkomst zonder voorwaarden vastgelegd. Het kind mag niet eerder een ‘verhoogde vrijstelling’ gebruikt hebben voor een schenking van je. Wanneer dit alles klopt dan krijg je een eenmalige vrijstelling van maximaal € 105.302 (2021) voor de schenkbelasting. Wanneer deze schenking dateert uit 2021 dan dient het uiterlijk in 2023 gebruikt te worden.

Wat nu als je kind ouder is dan 40 jaar?

Het leven loopt altijd anders dan bedacht. Je kind ligt na zijn 40e in een scheiding en heeft niet genoeg inkomen om zelf een hypotheek af te sluiten. Je kunt van alles verzinnen. Maar wat dan?
Je kan eerst bekijken of een eventuele nieuwe partner nog wel binnen de leeftijdsgrenzen valt. Mocht dat ook niet het geval zijn, dan kan je nog gebruik maken van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling. Deze ligt in 2021 eenmalig wegens corona 1.000 euro hoger op € 6.604. Een jaar vliegt snel om en je kan in december én vervolgens direct in januari weer een geldbedrag schenken. Je kunt natuurlijk altijd een hoger bedrag schenken. Over het resterende bedrag betaalt het kind 10% schenkbelasting tot een bedrag van € 128.750. Daarboven betreft het 20% schenkbelasting.

Schenken op papier

Het schenken door schuldigerkenning wordt wel ‘schenken op papier’ genoemd. Je schenkt alvast wat vermogen op papier aan het kind, maar je blijft er zelf nog steeds over beschikken. Dit kan een manier zijn wanneer bepaald vermogen vast zit in effecten of stenen, onroerend goed. Bij notariële akte kun je vast laten leggen dat je kind een vordering op je vermogen heeft. Dit wordt pas bij overlijden uitgekeerd of verrekend. Aangezien hier sprake is van een lening aan het kind, dien je wel 6% rente te berekenen. Deze rente moet ieder jaar overgemaakt worden aan het kind. Deze schuld valt in box 3 en is alleen aan te bevelen wanneer er ook sprake is van vermogen in box 3.

Onroerend goed schenken

Nog technischer wordt het wanneer je denkt aan het schenken van onroerend goed. Je eigen huis schenken vergt een grote mate van vertrouwen in je kind. Je moet tenslotte zelf ook ergens kunnen wonen tot aan je dood. Mocht er sprake zijn van een tweede huis, dat wordt verhuurd, dan zou dat een overweging waard zijn. Er wordt in dit geval namelijk uitgegaan van de WOZ-waarde van de verhuurde woning. Dit in plaats van de werkelijke waarde, die in deze huidige overspannen woningmarkt veel hoger zal liggen. Indien deze huurwoning onder de huurbescherming valt dan kan er aanspraak gemaakt worden op de leegwaarderatio. Deze is afhankelijk gesteld van de huurprijs en bedraagt minimaal 15%. Vergeet bij de rekensom de overdrachtsbelasting niet uit het oog. Deze wordt wel berekend op de werkelijke waarde en bedraagt in 2021 8%. Om zeker te weten dat de rekensom gunstig uitvalt voor beide partijen is het inschakelen van een expert aan te bevelen.

Heb jij wel eens een schenking ontvangen?

Afbeelding van Nattanan Kanchanaprat via Pixabay

Geverifieerd door ExactMetrics